Jičínská hokejová liga je soutěž amatérských hokejistů, převážnou měrou neregistrovaných. Avšak většina účastníků má zkušenosti minimálně s mládežnickým hokejem, často i s dospělým registrovaným hokejem. Někteří hráči mají dokonce bohatou historii na různých stupních oficiálních ligových soutěží.

Princip její existence stojí na základech odborářských soutěží, které se v minulých dobách pravidelně konaly na mnoha přírodních i uměle chlazených stadionech v každé „větší vesnici“.

Po zrušení okresních soutěží na počátku 90. let a zánikem nižších krajských soutěží na přelomu a během prvních let nového tisíciletí, převzaly neregistrované hokejové ligy nejen řadu bývalých hráčů, ale mnohdy i celých týmů.Pro příklady nemusíme chodit daleko.

V době, kdy zájem o rekreační hokej plošně opadá, můžeme považovat JHL za jednu z nejkvalitnějších organizovaných soutěží mimo pravomoc ČSLH (pod něj spadají všechny registrované soutěže). Například v Královéhradeckém kraji dnes v rámci registrovaných soutěží působí pouze 12 hokejových klubů + další tři na vyšší než krajské úrovni. To je jen zlomek toho, co zde bylo v letech minulých.

A právě všechny ostatní kluby a týmy nejen z Jičínského okresu sdružuje Jičínská hokejová liga, kterou můžeme směle nazvat Meziokresním přeborem.

Geografický rádius týmů i hráčů se neustále rozšiřuje, přičemž hlavní příčinou je stárnutí místní hokejové populace a ubývání místních hráčů. Nyní či v nedávných dobách se soutěže účastní týmy z Jičínska, Turnovska, Novopacka, Hořicka či Novobydžovska. Pro představu je mapa účastníků JHL sezony 2014/15.


Soutěžní systém JHL

Jičínská hokejová liga byla založena po výstavbě nového otevřeného Zimního stadionu v Jičíně (1994) v roce 1995. Sezona 2014/15 byla jubilejním 20. ročníkem této soutěže.

Po většinu této doby, přesněji v 16 ročnících se hrálo systémem dvou soutěží. Tradičně nazývaných „Skupina A“ a „Skupina B“. Různě se pak dalo ze souteží postupovat nebo byli jednotlivě uzavřené. Ve třech případech byly skupiny sloučeny, v sezoně 2010/11 (v době výstavby nové haly v JC) se hrálo v Nové Pace.

Počet účastníků obou skupin se různě měnil, ale po roce 2008 početně převládala méně kvalitní Skupina B. Před sezonou 2008/09 došlo ke sloučení JHL s Novopackou neregistrovanou hokejovou ligou (NNHL) a vznikla devítičlenná OHL. Zápasy se dělily mezi stadiony v JC a v NP.

Zatím k poslední změně systému došlo před sezonou 2014/15, kdy byla soutěž rozdělena na 1. ligu a 2. ligu se závěrečnou baráží. Počet týmů ve 20. ročníku dosáhl 20, čímž vyrovnal rekord sezony 2012/13.

Tradiční účastníci

V JHL je nyní šest vícenásobných vítězů. Nejúspěšnějším celkem historie je čtyřnásobný vítěz HC Spirit Jičín. Většina jeho úspěchů pochází z úvodních ročníků. Tři tituly drží kluby HC Holín a HC Divá Bára. Tým HC Krocani Jičín (později Zimák Jičín), který získal dva tituly, byl před sezonou 2013/14 „pohlcen“ týmem Vapos Jičín, který uspěl hned v první sezoně. Dva tituly získala i Sobotka a nejúspěšnější tým posledních let Sklepy TEAM Nová Paka.